Contact

Please feel free to contact us.

We can’t offer internships, sorry! 
Vi kan tyvärr, p.g.a. att vi arbetar projektvis, inte erbjuda praktikplatser!

Vi är Malmöbaserade och det mesta av det vi gör sker i regionen. Webbsidan är på engelska för att hålla sidan enkel. Vi har emellanåt långväga gäster. Det går förstås bra att höra av sig till oss på svenska 🙂

Professional journalists and radio stations: please feel free to request free promotional copies and/or download links from us (wetransfer or dropbox/google drive).

Per Tidstrand

Per Tidstrand

email:  per@monophon.se

telephone: +46 704 490831

_

Med stöd från / with support from